Foglalkozás-egészségügy


A munkaköri alkalmassági vizsgálat orvosi szempontból egy megelőző tevékenység. Célja kettős, egyrészt azt vizsgálja, hogy a munkavállaló aktuális egészségi állapota alapján alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, másrészt ugyanilyen súllyal esik latba annak vizsgálata is, hogy a munkakörben fennálló potenciálisan egészségkárosító kóroki tényezők nem súlyosbítják-e a munkavállaló betegségeit, vagy nem okoznak-e új megbetegedéseket.

Ennek megfelelően cégünk a foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálatokat minden esetben a munkakörben fennálló egészségkárosító kóroki tényezők figyelembevételével végzi el. Természetszerűleg foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunk a munkakörnyezet évenkénti ellenőrzését is magában foglalja, mivel ennek során ismerjük meg a munkakört, az esetlegesen fennálló kockázatokat.

Maga az orvosi vizsgálat a munkavállaló általános egészségi állapotát monitorozó, belgyógyászati irányultságú, foglalkozás-orvostan szakorvos által végzett vizsgálat, amelyet kiegészítünk a betöltött munkakörre vonatkozó speciális vizsgálatokkal (például zajban dolgozók esetén audiometriai vizsgálat, vagy fokozottan balesetveszélyes munkakörben térlátás vizsgálata, vagy éppen kötelező EKG vizsgálat, stb.)

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra nem pusztán jogszabályi kötelezettségként tekintünk, hanem a munkavállalók egészségét megőrző, munkavégzés hatékonyságát elősegítő szolgáltatásra. Ezen okból a pontos körülmények ismerete nélkül C és D osztályba kategóriába tartozó munkavállalók esetében az általunk javasolt éves időszakos vizsgálatok tartalma:
- szakorvosi vizsgálat
- vizeletvizsgálat tesztcsíkkal
- EKG vizsgálat
- képernyős munkakörben dolgozók esetében előzetes szemészeti vizsgálat, időszakosan két évente szemészeti vizsgálat, köztes időszakban látásélesség vizsgálata

Az elvégzendő vizsgálatok fajtáit, illetve az árakat a szolgáltatási szerződés tartalmazza. Az elvégzendő vizsgálatok fajtáit, illetve az árakat a szolgáltatási szerződés tartalmazza.

Az orvosi vizsgálatokat a MES Kft. telephelyén, a 1139 Budapest, Fáy utca 1/B 4. emelet címen, előzetes telefonos vagy internetes időpont egyeztetés alapján végezzük, így a munkavállaló távolmaradása tervezhető és átlátható. Igény esetén nem kizárólag Budapesten, hanem más településeken is tudunk foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtani szerződött orvosaink segítségével.

Rendelőink a jogszabályban foglalt, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szakmai minimumfeltételeknek megfelelnek. Szakrendelőnkben foglalkozás-egészségügyi szolgáltatáson túl – térítés ellenében – radiológiai, kardiológiai, belgyógyászati, bőrgyógyászati, nőgyógyászati, urológiai, szemészeti valamint laboratóriumi vizsgálatokat is végzünk.

Speciális menedzserszűrő csomagjaink révén a cég közép- és felsővezetői részére teljes egészségügyi állapotfelmérést tudunk végezni. A munkával, vezetési feladatokkal és anyagi felelősséggel járó distressz hatásainak megelőzésében fontos szerepet játszik a rendszeres szűrővizsgálat.

Orvosaink
Orvosaink mindegyike több, mint tízéves gyakorlattal rendelkezik különféle ipari és szolgáltatási cégeknél végzett foglalkozás-orvostan szakterületen. Több orvosunk ezen túl belgyógyászat, kardiológia, biztosítás-orvostan szakvizsgákkal rendelkezik.

Cégünk foglalkozás-egészségügyi szolgáltatását Dr. Zátrok Anikó irányítja és koordinálja, aki
- foglalkozás-orvostan és munkahigiéné szakvizsgával rendelkezik,
- igazságügyi szakértő foglalkozás-orvostan szakterületen
- Munkaegészségtan, Munkahelyi légszennyező anyagok vizsgálata, Munkahelyi zaj- és rezgésvédelem és Zajártalom (zajmérés és zajexpozíció meghatározása) bejelentésköteles szakterületeken bejegyzett szakértő
- munkaegészségügyi szaktevékenység és munkahigiéné engedélyköteles szakterületeken bejegyzett szakértő

RÓLUNK

MES Magán Egészségügyi Kft.

Cím: 1139 Budapest
Fáy u. 1/B

Telefon: +(36 1) 412-1508

E-mail: info@meskft.hu

INFORMÁCIÓK
NYITVA TARTÁS
  • Hétfő - Csütörtök07:30 - 17:30
  • Péntek07:30 - 16:00